Categories
Matematiikka Talous

Vuosipalkan laskeminen, kun tiedetään tuntipalkka ja kuukausipalkka

Palkan maksu perustuu Suomessa yleeensä kuukausipalkkaan, joten siitä vuosipalkan lasku on melko suoraviivaista.

Esim. 2000 euroa kuukausipalkaa saavan henkilön vuosipalkka on n. 25500 euroa ilman ylitöitä ja lisiä. 2000€*12=24000€. Lisäksi maksetaan lomaraha, joka on 50% loma-ajan palkasta.

Loma-ajan pituus määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Esimerkiksi kunnallisessa työehtosopimuksessa lomapäiviä on 26, jos työntekijä on ollut työnantajalla töissä alle viisi vuotta. Näiltä lomapäiviltä siis maksetaan normaalin palkan lisäksi 50% lomaraha.

Tuntipalkasta kuukausipalkka

Jos taas tiedetään vain tuntipalkka, pitää ensin laskea kuukausipalkka. Jokaisessa työehtosopimuksessa on kerrottu tähän kerroin. Esim. Edellä mainitussa kvtessissä se on 163. Eli, jos tuntipalkka on 12,27€ on kuukausipalkka 2000€ (12,27€*163).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *