Categories
Talous

Arvonlisävero

Arvonlisävero eli lyhyemmin ALV on tuotteista ja palveluista maksettava vero. Veron maksavat kuluttajat ja näillä veroilla taas pyöritetään suomalaista yhteiskuntaamme. Veroja maksetaan myös esimerkiksi palkan yhteydessä, mutta kaikkien verojen tehtävä on edellä mainittu yhteiskunnan pyörittäminen. Toisin sanoen, kun ajelet suomalaisilla hyväkuntoisilla teillä ja käytät kattavaa julkista terveyden huoltoa ole kiitollinen, että maksamme kansainvälisellä tasolla melko korkeaakin veroa. Yritykset eivät maksa arvonlisäveroa, ne vain siirtävät veron kuluttajille.

Arvonlisäveron määrä

Arvonlisäveroa maksetaan Suomessa neljässä eri verokannassa:

 • 24% – Yleinen verokanta: useimmat tavarat ja palvelut
 • 14% – Alennettu verokanta: elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut
 • 10% – Alennettu verokanta
 • 0% verokanta

Lisätietoa eri verokannoista löydät täältä.

Kuinka lasketaan arvonlisäveron määrä?

Arvonlisän laskeminen ei ole vaikeaa. Se on tavallista prosenttilaskentaa.

Esimerkki 1

Terttu ostaa urheilutakin, joka maksaa 290 euroa. Hän haluaa tietää ALV:n määrän.

Takki kuuluu 24% verokantaan.

24%/100=0,24

290€*0,24= 69,60€

Eli takin hinnasta 69,90 euroa on arvonlisäveroa ja arvonlisäveroton hinta on 220,10 euroa.

290€-69,90€=220,10€

Esimerkki 2

Urheiluliikkeen kauppias Pekka miettii urheilutakin myyntihintaa. Hän on jo laskenut, että takin hinta on kulujen ja katteiden jälkeen 300euroa, niinpä hänen pitää lisätä enää ALV.

Takki kuuluu jälleen 24% verokantaan.

24%/100=0,24

1+0,24=1,24

300€*1,24=372€

Takin arvonlisäverollinen hinta on 372€.

Arvonlisävero ja yrittäjyys

Yritykset perivät kuluttajilta arvonlisäveron ja maksavat sen valtiolle. Yritykset ostavat myös itse tuotteita ja palveluita, joista he maksavat arvonlisäveron. He vähentävät tästä jo maksetusta arvonlisäverosta kuluttajilta jo perimänsä veron. Näin vältytään arvonlisäveron kertaantumiselta. Yritys voi vähentää maksamiaan arvonlisäveroja useamman vuoden.

Pienimuotoiselle yrittäjyydelle on annettu arvonlisähelpotus. Jos yrityksen myynti on vuodessa alle 10000 euroa, sen ei tarvitse periä ALV-maksuja, eikä myöskään maksaa niitä verottajalle. Tässä on mukana pienoinen riskin. Ellei yrittäjä ole ilmoittautunut ALV- velvolliseksi ja ylittää tämän mainitun 10000 euron rajan, joutuu hän maksamaan arvonlisä verot kaikista vuoden myynneistään.

Toisin sanoen yrittäjän kannattaa lähes aina ilmoittautua ALV-rekisteriin. Tällöin hän hoitaa ALV maksut koko vuoden, mutta jos myynti jää alle 10000 euroon, hän voi periä maksut takaisin verottajalta. Jos taas myyntiä on yli 10000 euroa, hän voi periä ALV- maksut takaisin 10000 euroon saakka. Tällöin hän maksaa arvonlisäveron vain 10000 euroa ylittävältä summalta.

Lisätietoa arvonlisäverosta löytyy vero.fi sivustolta.

Categories
Talous

Arvonlisäveron määrä

Suomessa vuonna 2016 arvonlisäverokannat on jaettu kolmeen ryhmään:

24% – Yleinen verokanta: useimmat tavarat ja palvelut

Tämä verokanta on Suomessa yleisin. Yleisesti ottaen voi olettaa hyödykkeen kuuluvan tähän ryhmään, ellei muuta verokantaa ole mainittu.

14% – Alennettu verokanta: elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut

Eläimet, tupakkatuotteet, alkoholijuomat ja juomavesi eivät kuulu tähän ryhmään.

10% – Alennettu verokanta:

 • kirjat
 • lääkkeet
 • liikuntapalvelut
 • elokuvanäytökset
 • kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy
 • henkilökuljetus
 • majoituspalvelut
 • televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset

0% verokanta:

 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
 • terveyden- ja sairaanhoito sekä sosiaalihuolto
 • arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt koulutuspalvelut
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt tekijänoikeuksista ja esiintymisistä saadut korvaukset
 • postin yleispalvelu

lisää tietoa ALV-prosenteista vero.fi palvelusta.