Categories
Matematiikka Talous

Vuosipalkan laskeminen, kun tiedetään tuntipalkka ja kuukausipalkka

Palkan maksu perustuu Suomessa yleeensä kuukausipalkkaan, joten siitä vuosipalkan lasku on melko suoraviivaista.

Esim. 2000 euroa kuukausipalkaa saavan henkilön vuosipalkka on n. 25500 euroa ilman ylitöitä ja lisiä. 2000€*12=24000€. Lisäksi maksetaan lomaraha, joka on 50% loma-ajan palkasta.

Loma-ajan pituus määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Esimerkiksi kunnallisessa työehtosopimuksessa lomapäiviä on 26, jos työntekijä on ollut työnantajalla töissä alle viisi vuotta. Näiltä lomapäiviltä siis maksetaan normaalin palkan lisäksi 50% lomaraha.

Tuntipalkasta kuukausipalkka

Jos taas tiedetään vain tuntipalkka, pitää ensin laskea kuukausipalkka. Jokaisessa työehtosopimuksessa on kerrottu tähän kerroin. Esim. Edellä mainitussa kvtessissä se on 163. Eli, jos tuntipalkka on 12,27€ on kuukausipalkka 2000€ (12,27€*163).

Categories
Matematiikka Talous

Miten lasketaan tuntipalkka, kun tiedetään kuukausipalkka?

Palkanmaksun perustana on usein kuukausipalkka. Esimerkiksi ylitöiden maksuun tai osa-aikaisen työntekijän palkanmaksuun tarvitaan kuitenkin tuntipalkka.

Tuntipalkka voidaan laskea teoreettisesti seuraavanlaisesti:

Kuukausipalkka 2000€

Työtuntia päivässä 8

Työpäiviä kuukaudessa 20

20*8=160

2000€/160=12,5€

Yleensä palkanlaskussa käytetään työehtosopimuksessa sovittua jakajaa. Esimerkiksi kunnallinen yleinen virka-ja työehtosopimus (kvtes) määrää jakajan olevan 163. Eli jos työskentelet kvtessin alaisessa työpaikassa, kuten esim. yliopistollisessa keskussairaalassa tuntipalkkasi lasketaan jakajalla 163.

Kuukausipalkka: 2000€

2000€/163= 12,27€

Metalliliiton jakaja on 165,8

Kaupan alan jakaja on 160

Lisätietoa vuosipalkan laskemisesta löydät täältä.